Prothese -
Kunstgebit

Een kunstgebit kan één of meerdere tanden en/of kiezen vervangen. Dit kan een plaatje van kunsthars zijn, soms wordt er gekozen voor een plaatje met metalen ankers wat meer houvast kan bieden. Indien er geen enkele tand of kies meer in de mond aanwezig is kan eventueel meer houvast worden verkregen door implantaten in de kaak waar het kunstgebit op vastklikt.