Facturen en betalingen

Na een behandeling bij uw tandarts volgt een declaratie. Wij verwerken de behandeling in onze administratie waarna er een nota gemaakt wordt. Voor bedragen onder de 100 euro stellen we het op prijs wanneer deze direct na de behandeling per pin kunnen worden voldaan. Voor hogere bedragen wordt de nota automatisch ingestuurd naar uw verzekeraar. Die controleert de nota en bepaalt wat er wel en niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Afhankelijk van de vergoeding door uw zorgverzekeraar ontvangt u een restnota voor het nog openstaande bedrag.

Wanneer u een nota ontvangen heeft is het belangrijk deze op tijd te betalen. U kunt het bedrag via de bank overboeken. Kunt u het te betalen bedrag niet voldoen? Laat u dit dan zo spoedig mogelijk weten. Indien u de nota niet op tijd betaalt krijgt u een eerste betalingsherinnering. Wanneer uw betaling daarna nog steeds niet is ontvangen, krijgt u een 2e herinnering. Eventueel zelfs nog een 3e. Daarna wordt de nota overgedragen aan een incassobureau. Alle extra kosten die daarbij ontstaan, komen voor rekening van de patiënt. Indien uw correcte e-mailadres bekend is bij onze praktijk ontvangt u de nota digitaal. Anders krijgt u deze per post. Welke verrichtingen de tandarts heeft uitgevoerd kunt op de nota teruglezen. Meer informatie over de toelichting bij diverse codes kunt u vinden onder het kopje tarieven.