Werkwijze en Huisregels

Om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te kunnen waarborgen willen wij u verzoeken deze informatiepagina zorgvuldig te lezen. Hierin geven we u inzicht in onze werkwijze, zodat uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk verloopt. Omdat we daarvoor ook uw medewerking nodig hebben willen we u vriendelijk verzoeken onze huisregels in acht te nemen.

Uw eerste bezoek

Tijdens het eerste consult maken we graag kennis met u. We ontvangen vooraf aan deze afspraak graag per mail uw eventuele dossier van de voormalige tandarts. Bij aanvang van de afspraak controleren we graag aan de hand van uw legitimatiebewijs en verzekeringspas of we uw gegevens correct in ons patiëntenbestand hebben staan. Uw behandelaar neemt uw gezondheidssituatie en eventueel medicijngebruik met u door aan de hand van een vragenlijst. Hierna bekijkt de tandarts uw gebit en bespreekt deze uw wensen. Indien nodig worden er tijdens dit consult ook röntgenfoto’s gemaakt, zodat wij een goede en complete indruk kunnen krijgen van uw gebitssituatie. De bevindingen en adviezen worden vervolgens met u besproken en indien van toepassing wordt een behandelplan opgesteld. De kosten voor het eerste consult kunnen variëren, deze zijn altijd volgens de landelijke vastgestelde tarieven. Voor vervolgbehandelingen boven de 150 euro ontvangt u van ons een kostenbegroting per mail.

Uw gegevens

Graag vernemen we van u indien er iets verandert in uw gebitssituatie (bijvoorbeeld door bezoek aan een spoeddienst). Ook vernemen wij graag wijzigingen in uw persoonlijke contactgegevens, uw verzekeringsgegevens of uw gezinssituatie. Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheidssituatie of het medicijngebruik verzoeken wij u ook dit bij voorkeur per mail of via ons contactformulier op onze website aan ons door te geven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Ons team

Ons team bestaat uit vakbekwame zorgverleners. Er zijn twee tandartsen die de voorbehouden behandelingen uitvoeren. De assistentes zijn opgeleid om bepaalde preventieve en klinische behandelingen zelfstandig uit te voeren, dit is altijd onder supervisie van de tandarts.

Afspraken

Na uw afspraak kunt u bij de balie eventuele vervolgafspraken inplannen. Voor de volgende periodieke controle ontvangt u te zijner tijd een oproepmail van ons met een link om de afspraak via de website in te plannen. Uiteraard kan dit ook telefonisch worden ingepland. De afspraakherinneringen worden als extra service per mail verstuurd. Het blijft te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid de afspraak na te komen.
Indien u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen verzoeken wij u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per mail aan ons door te geven. Wanneer dit niet tijdig wordt doorgegeven of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen.